Doorgaan naar inhoud

Privacy statement

PRIVACYVERKLARING GRENNN

 

Grennn vindt uw privacy erg belangrijk. Wij zullen uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan u uit welke gegevens wij van u verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kunt u in deze verklaring lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen via melanie@grennn.nl.

 

Artikel 1                 Wie zijn wij?

 

Grennn is een Vennootschap Onder Firma, gevestigd te (5175 AX) Loon op Zand aan de De Hoogt 35a. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83874984. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

 

Artikel 2                 Welke gegevens gebruiken wij?

 

Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die wij van u verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoelang wij deze gegevens zullen bewaren.

 

Wij verwerken uw naam, factuuradres, bezorgadres, e-mail, eventueel telefoonnummer, financiële gegevens en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan u te kunnen leveren. U kunt daarbij denken aan een naam in geval van een gepersonaliseerde bestelling of uw Instagram account wanneer u ons een direct message stuurt omtrent uw bestelling. In geval het een zakelijke aankoop betreft, verwerken wij tevens uw bedrijfsgegevens en btw-nummer. Wij gebruiken deze gegevens om van u een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens tot 7 jaar na uw laatste bestelling.

 

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij uw (bedrijfs)naam met eventueel bijbehorende Kamer van Koophandelgegevens en btw nummer, factuuradres, e-mail, betaalgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij uw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zullen wij deze gegevens van u verwijderen dan wel anonimiseren.

 

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij uw naam, e-mail, bestelnummer, aankoopgeschiedenis, eventuele foto en de inhoud van en communicatie omtrent deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te kunnen komen. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten 1 jaar na afhandeling verwijderen.

 

Wij hebben een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van u te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij verwerken uw naam en e-mail voor direct marketing. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra u zich uitschrijft van onze nieuwsbrief. Dit kunt u  onderaan elke verstuurde nieuwsbrief doen.

 

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics en regtargeting diensten. Deze diensten maken gebruik van cookies. U leest meer over de cookies die wij gebruiken en welke persoonsgegevens daarmee worden verwerkt in ons cookiestatement.

 

Wanneer u contact met ons op wilt nemen via de website, vragen wij om uw naam, e-mail en telefoonnummer. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor ons. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

 

Om het plaatsen van recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken wij de inhoud van uw bericht met indien gewenst uw naam. Met het plaatsen van uw bericht worden deze gegevens zichtbaar voor ons. Recensies over onze diensten kunnen wij op onze website en social media kanalen plaatsen uit commercieel belang. Wij verwijderen deze zodra ze niet meer representatief zijn voor onze dienstverlening of u een verzoek doet tot verwijdering.

 

Ten behoeve van uw persoonlijke account na een bestelling in de webshop verwerken wij een wachtwoord. Wij slaan dit wachtwoord versleuteld op in combinatie met uw e-mailadres en/of gebruikersnaam. Dit doen wij om beveiligingsfraude te voorkomen. Daarnaast verwerken wij in jouw account de gegevens die u zelf invult om eventuele vervolgbestellingen makkelijker te maken. Wij bewaren deze accountgegevens totdat u uw account verwijdert. U kunt dit te allen tijde doen in jouw persoonlijke omgeving.

 

Wij maken tot slot, omwille van veiligheid, gebruik van cameratoezicht. Dit doen wij uit hoofde van een maatschappelijk belang. Wij zullen deze camerabeelden maximaal vier weken bewaren.

 

Artikel 3                 Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

 

Bovenstaande gegevens hebben wij van u als klant, contactpersoon of websitebezoeker verkregen, omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt.

 

Wij doen ons uiterste best ervoor te zorgen dat er enkel gegevens over minderjarigen worden verzameld met ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact op.

 

Artikel 4                 Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door ons laat verwerken.

 

  • Inzage - U kunt te allen tijde een verzoek doen bij ons om uw gegevens in te zien.
  • Wijziging - Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen. U kunt zelf ook een aantal gegevens aanpassen in uw persoonlijke account.
  • Bezwaar - Tegen de verwerking van uw gegevens kunt u bezwaar maken.
  • Gegevensoverdracht - Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  • Intrekking - Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij u kunnen leveren.

 

Om gebruik te maken van uw rechten kun jij een verzoek sturen, voorzien van een kopie van uw identiteitsbewijs (met afgeschermd BSN en pasfoto), naar melanie@grennn.nl. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u laten weten waarom wij uw verzoek afwijzen.

 

Artikel 5                 Wie ontvangen uw gegevens?

 

Wij zullen uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om uw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

 

Artikel 6                 Slotbepalingen

 

Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken, kunt u een e-mail sturen naar melanie@grennn.nl. Als u een klacht heeft over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan kunt u ons dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.